• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zrównoważona moda i zakupy.

Widoczny każdego dnia transport można klasyfikować w przeróżny sposób. Ze względu na otoczenie, wyróżnić wolno transport lądowy, hydrologiczny, powietrzny i przemysłowy. Zależnie od typu napędu: transport silnikowy, dzielony z kolei na parowy, elektryczny, spalinowy oraz automatyczny, a widoczny każdego dnia transport bezsilnikowy często korzysta z siły muskułów człowieka lub ewentualnie zwierzęcia pociągowego. Pod względem rodzaju transport można podzielić na: towarowy i pasażerski. Może posiadać on charakter wielozadaniowy lub wyspecjalizowany typu ANCHOR. Specjalizacja w zakresie przewozów może być efektem dążenia do mechanizacji prac ładunkowych, szczególnie w wypadku korzystania z różnych środków lokomocji. Zależnie od sposobu przemieszczania ładunku rozróżniamy widoczny każdego dnia transport ciągły i nieciągły. Transport ciągły cechuje się strumieniowym przemieszczaniem masy przewozowej. Inne typy transportu przystają do transportu nieciągłego, samochodowego, kolejowego i lotniczego. Pod względem dostępności dla użytkowników wyróżnimy: transport publiczny, gospodarczy i pojedynczy.

1. Przeczytaj więcej

2. Zobacz teraz

3. Przeczytaj to

4. Kliknij dla szczegółów

5. Przeczytaj więcej

Categories: Blog

Comments are closed.