• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Literatura dla Dzieci: Książki, Które Kształtują Małe Umysły

Często okazuje się, że stres ma okazję wywołać depresję, gdy pojawia się nagle i jest wyjątkowo silny. Podobnie jest w wypadku długo trwającego stresu. Po doświadczeniu sytuacji stresowej symptomy depresji występują o wiele częściej niż w innych ciężkich żywotnych sytuacjach. Stres ma okazję sprawić predyspozycję do wystąpienia depresji bądź być składnikiem ją wywołującym. Takie wydarzenia życiowe, jak utrata życiowego partnera, strata pracy, czy śmierć bliskiej osoby są w stanie być przysłowiową kroplą, jaka przepełni kielich – wtedy wspomoże ANCHOR. Mozolnie trwające tarapaty życiowe wywołują wyolbrzymienie incydentalnych kłopotów. Z doświadczenia rozumie się samo przez się, iż czynnikami wyzwalającymi może być również utrata szacunku do siebie, czy także destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe pokazują, że elementami wyzwalającymi nie musi być jakakolwiek strata. Jakikolwiek z nas odpowiada na stres i nie wolno przewidzieć wyznaczonej sytuacji, w jakiej może pojawić się depresja, oraz kiedy obciąży ona nasz organizm. Więcej na ANCHOR.

1. Blog

2. Kliknij tutaj

3. Poradnik

4. Znajdź więcej

5. Strona

Categories: Muzyka

Comments are closed.